Φωτοβολταικά Πάρκα

Τα έργα μας:

1. Φωτοβολταικά Πάρκα Παλαιοχώρι, Ύψωμα Καρόγλου, Τρανό Φράγμα Ι, Τρανό Φράγμα ΙΙ

Οι 4 φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 40 MWp βρίσκονται στην περιοχή του Σιδερά του Δ. Κοζάνης, Π.Ε. Μακεδονίας και κατασκευάστηκαν ταυτόχρονα σε επιφάνεια 50 στρεμμάτων.

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Σεπτέμβριο του 2021.

2. Φωτοβολταϊκό πάρκο Διχάντακας

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 150 kWp βρίσκεται στη θέση «Διχάντακας» Δ. Φαρίδος Π.Ε. Λακωνίας.

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2011.

3. Φωτοβολταϊκό πάρκο Ακρόλιθος

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 80 kWp βρίσκεται στη θέση «Πόρου Αλώνι» Δ. Γεροποτάμου Π.Ε. Ρεθύμνου.

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2010.

4. Φωτοβολταϊκό πάρκο Μαρμιδομή

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 80 kWp βρίσκεται στη περιοχή της Ανώπολης Δ. Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2010.

5. Φωτοβολταϊκό πάρκο Καβουσανά

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 80 kWp βρίσκεται στη θέση «Καβουσανά» Δ. Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2010.

6. Φωτοβολταϊκό πάρκο Χαρουπίδι

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 80 kWp βρίσκεται στη θέση «Χαρουπίδι» στη περιοχή του Ζαρού Δ. Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2010.

7. Φωτοβολταϊκό πάρκο Φτενούρα

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 80 kWp βρίσκεται στη θέση «Φτενούρα» στη περιοχή του Ζαρού Δ. Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2010.

8. Φωτοβολταϊκό πάρκο Ακτίνα Λακωνίας

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 6 MWp βρίσκεται στη θέση «Σκάλα» Δ. Σκάλας Π.Ε. Λακωνίας. Η ΚΤΙΣΤΩΡ κατασκεύασε τα έργα Πολιτικού Μηχανικού.

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του 2009.