Αιολικά Πάρκα

1. Αιολικό Πάρκο Στοά

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,99 MW, βρίσκεται στη θέση «Στοά» του Δ. Θηβαίων, Π. Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Μία (1) ανεμογεννήτρια Vestas V117 – 3,45 MW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2021.

2. Αιολικό Πάρκο Ύψωμα

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3 MW, βρίσκεται στη θέση «Ύψωμα» των Δ. Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, Π. Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Τρεις (3) ανεμογεννήτριες LeitWind 80 – 1 MW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2021.

3. Αιολικό Πάρκο Μάρκου Στρούγκα

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,4 MW, βρίσκεται στη θέση «Μάρκου Στρούγκα» των Δ. Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, Π. Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Δύο (2) ανεμογεννήτριες Vestas V100 – 2,2 MW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2018.

4. Αιολικό Πάρκο Λιθάρι

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,4 MW, βρίσκεται στη θέση «Λιθάρι» των Δ. Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, Π. Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Δύο (2) ανεμογεννήτριες Vestas V100 – 2,2 MW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2018.

5. Αιολικό Πάρκο Καψάλα

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14 MW, βρίσκεται στη θέση «Καψάλα» των Δ. Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, Π. Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Επτά (7) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 2 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2018.

6. Αιολικό Πάρκο Κούκκος

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5,4 MW, βρίσκεται στη θέση «Κούκος» των Δ. Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, Π. Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Τρεις (3) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 1,8 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2018.

7. Αιολικό Πάρκο Καλντερίμι

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,7 MW, βρίσκεται στη θέση «Καλντερίμι» του Δ. Λιβαδιάς, Π. Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Μία (1) ανεμογεννήτρια Vestas V90 – 3 MW
 • Μία (1) ανεμογεννήτρια Vestas V90 – 1,8 MW
 • Μία (1) ανεμογεννήτρια Vestas V117 – 3,45 MW
 • Μία (1) ανεμογεννήτρια Vestas V112 – 3,45 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2017.

8. Αιολικό Πάρκο Ρόβας

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,35 MW, βρίσκεται στη θέση «Ρόβας» του Δ. Κισσάμου, Π. Ε. Χανίων και αποτελείται από:

 • Έντεκα (11) ανεμογεννήτριες Vestas V52 – 850 kW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Νοέμβριο του 2005.

9. Αιολικό Πάρκο Δίδυμα

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 MW, βρίσκεται στη θέση «Δίδυμα» του Δ. Κρανιδίου, Π. Ε. Αργολίδας και αποτελείται από:

 • Δώδεκα (12) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 3 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2005.

10. Αιολικό πάρκο Τρίκορφο

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW, βρίσκεται στη θέση «Τρίκορφο» του Δ. Ευπαλίου, Π. Ε. Φωκίδας και αποτελείται από:

 • Δέκα (10) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 3 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2010.

11. Αιολικό Πάρκο Λαιμός

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,9 MW βρίσκεται στη θέση «Λουπουνάρια», του Δ. Θηβαίων, Π.Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Δύο (2) ανεμογεννήτριες Vestas V126 – 3,45 MW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Δεκέμβριο του 2018.

12. Αιολικό Πάρκο Σπάρτα-Κακόρεμα

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,9 MW, βρίσκεται στη θέση «Σπάρτα Κακόρεμα» του Δ. Θηβαίων, Π. Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Δύο (2) ανεμογεννήτριες Vestas V117 – 3,45 MW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2018.

13. Αιολικό Πάρκο Λουπουνάρια

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,9 MW, βρίσκεται στη θέση «Λουπουνάρια» του Δ. Ευρώτα, Π. Ε. Λακωνίας και αποτελείται από:

 • Δύο (2) ανεμογεννήτριες Vestas V126 – 3,45 MW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2019.

14. Αιολικό Πάρκο Μάνδρα

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13,8 MW βρίσκεται στη θέση «Μάνδρα», του Δ. Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης και αποτελείται από:

 • Τέσσερις (4) ανεμογεννήτριες Vestas V117 – 3,45 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Μάϊο του 2020.

15. Αιολικό Πάρκο Φλάμπουρο

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27,6 MW βρίσκεται στη θέση «Φλάμπουρο», του Δ. Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης και αποτελείται από:

 • Έξι (6) ανεμογεννήτριες Vestas V126 – 3,45 MW
 • Δύο (2) ανεμογεννήτριες Vestas V117 – 3,45 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Δεκέμβριο του 2018.

16. Αιολικό Πάρκο Γκόριτσα

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 33,6 MW βρίσκεται στη θέση «Γκόριτσα», του Δ. Θηβαίων Βοιωτίας, Π.Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Επτά (7) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 1,8 MW
 • Έξι (6) ανεμογεννήτριες Vestas V117 – 3,45 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Νοέμβριο του 2017.

17. Αιολικό Πάρκο Μπελεχέρι

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 21 MW βρίσκεται στη θέση «Μπελεχέρι», του Δ. Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας και αποτελείται από:

 • Επτά (7) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 3 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2012.

18. Αιολικό Πάρκο Λεύκες

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 24 MW βρίσκεται στη θέση «Λεύκες», του Δ. Νότιας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας και αποτελείται από:

 • Οκτώ (8) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 3 MW
 • Έξι (6) ανεμογεννήτριες Vestas V117 – 3,45 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Απρίλιο του 2015.

19. Αιολικό Πάρκο Ασπροχώματα

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 24 MW βρίσκεται στη θέση «Λεύκες», του Δ. Νότιας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας και αποτελείται από:

 • Τέσσερις (4) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 2,55 MW
 • Τρεις (3) ανεμογεννήτριες Vestas V52 – 850 kW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2007.

20. Αιολικό Πάρκο Προφήτης Ηλίας-Παπούρα

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 6,3 MW βρίσκεται στη θέση «Προφήτης Ηλίας-Παπούρα», του Δ. Κισσάμου, Π.Ε. Χανίων και αποτελείται από:

 • Επτά (7) ανεμογεννήτριες Enercon E44 – 900kW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2009.

21. Αιολικό Πάρκο Σκοπιές

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 18 MW βρίσκεται στη θέση «Σκοπιές», του Δ. Διστόμου, Π.Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Έξι (6) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 3 MW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2009.

22. Αιολικό Πάρκο Ημεροβίγλι

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 30 MW βρίσκεται στη θέση «Ημεροβίγλι», των Δ. Αργοστολίου και Δ. Πηλαρέων Κεφαλλονιάς, Π.Ε. Ιονίων Νήσων και αποτελείται από:

 • Δέκα (10) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 3 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2007.

23. Αιολικό Πάρκο Περδικοβούνι

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 24 MW και η επέκτασή του 24 MW βρίσκεται στη θέση «Περδικοβούνι», του Δ. Λιβαδειάς, Π.Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Δεκαέξι (16) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 3 MW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Ιούλιο του 2007.

24. Αιολικό Πάρκο Προφήτης Ηλίας

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 30 MW και η επέκτασή του 8MW βρίσκεται στη θέση «Προφήτης Ηλίας», του Δ. Αχλαδόκαμπου, Π.Ε.Αργολίδας και αποτελείται από:

 • Δέκα (10) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 3 MW
 • Δύο (2) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 2 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2006.

25. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Οι αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 34,85 MW και 13,6MW αντίστοιχα βρίσκονται στη θέση «Παναχαϊκό Ι» και «Παναχαϊκό ΙΙ», των Δ.Ρίου, Δ. Ειρηναίου και Δ. Πατραίων, Π.Ε. Αχαίας και αποτελείται από:

 • Σαράντα μία (41) ανεμογεννήτριες Vestas V52 – 850kW
 • Δεκαέξι (16) ανεμογεννήτριες Gamesa G52 – 850kW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2006.