Οι Υπηρεσίες μας

Κατασκευές

Με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις και τα εθνικά και διεθνή πρότυπα κατασκευών, η ΚΤΙΣΤΩΡ έχει αναπτύξει σημαντική εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα έργων που περιλαμβάνει ξενοδοχειακές μονάδες, πολυκατοικίες, βιομηχανικά κτίρια, γραφεία, την κατασκευή γραμμής ΤΡΑΜ της Αθήνας, την στατική ενίσχυση κτιρίων, την κατασκευή φραγμάτων και δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης κ.α.

Δείτε τα έργα στο ktistordevelopment.gr

Ενέργεια

Ανταποκρινόμενη στον διαρκώς εξελισσόμενο τομέα της ενέργειας, η ΚΤΙΣΤΩΡ έχει εδραιωθεί στον τομέα της κατασκευής έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας χάρη στην πολύχρονη εμπειρία και την ισχυρή τεχνογνωσία που διαθέτει. Η εταιρεία έχει κατασκευάσει σημαντικό αριθμό Αιολικών και Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος πάνω από 570MW συμπεριλαμβανομένων των έργων πρόσβασης και μεταφοράς ενέργειας καθώς και αρκετούς Υποσταθμούς Ανύψωσης Μέσης Τάσης. Παράλληλα δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης ενεργειακών έργων ενώ διαθέτει Εργαστήριο Ανεμολογικών Μετρήσεων διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

Ανάλογα Έργα

Μελέτες

Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες για την άρτια κατασκευή παρακολουθώντας και υλοποιώντας όλα τις μελέτες για την αδειοδότηση και ανάπτυξη του έργου. Μέχρι σήμερα έχει υποβάλει αιτήσεις άδειας παραγωγής για έργα συνολικής ισχύος πάνω από 1500MW. Έχει εγκαταστήσει σε 100 και πλέον σημεία καταγραφικά και διαθέτει πιστοποιημένο εργαστήριο (ISO 17025) για τη συλλογή και επεξεργασία ανεμολογικών δεδομένων.