Τα έργα μας

Τα έργα μας:

1. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Οι 4 φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 40 MWp βρίσκονται στην περιοχή του Σιδερά του Δ. Κοζάνης, Π.Ε. Μακεδονίας και κατασκευάστηκαν ταυτόχρονα σε επιφάνεια 50 στρεμμάτων.

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Σεπτέμβριο του 2021.

2. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο Υποσταθμός ανύψωσης τάσης (33/150kV) βρίσκεται κοντά στη Λυγερή Κοζάνης και κατασκευάστηκε το διάστημα 2020-2021. Τέθηκε σε λειτουργία το Σεπτέμβριο του 2021 και αποτελείται από 1 μετασχηματιστή.

3. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο Υποσταθμός ανύψωσης τάσης (20/150kV) βρίσκεται κοντά στους Μολάους Λακωνίας  και ξεκίνησε να κατασκευάστηκε το 2010. Αποτελείται από 1 (ένα) μετασχηματιστή.

4. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο Υποσταθμός ανύψωσης τάσης (20/150kV) βρίσκεται κοντά στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας και ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2007. Συνδέθηκε στο δίκτυο τον Ιανουάριο του 2008 και αποτελείται από 2 (δύο) μετασχηματιστές. Για τη σύνδεση του υποσταθμού με το δίκτυο κατασκευάστηκε μία νέα γραμμή υψηλής τάσης.

5. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο Υποσταθμός ανύψωσης τάσης (20/150kV) βρίσκεται κοντά στη Τρίπολη Αργολίδας και αποτελείται από 2 (δύο) μετασχηματιστές. Κατασκευάστηκε την περίοδο 2005-2006 και συνδέθηκε στο δίκτυο τον Μάρτιο του 2006.

6. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο Υποσταθμός ανύψωσης τάσης (20/150kV) βρίσκεται στη περιοχή του Διστόμου Βοιωτίας. Κατασκευάστηκε μεταξύ 2008-2009 και συνδέθηκε με το δίκτυο τον Ιανουάριο του 2010. Αποτελείται από 2 (δύο) μετασχηματιστές.

7. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο Υποσταθμός ανύψωσης τάσης (20/150kV) βρίσκεται κοντά στο Ναύπλιο ΠΕ Αργολίδας και κατασκευάστηκε το διάστημα 2004-2005. αποτελείται από 2 (δύο) μετασχηματιστές και τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2005.

8. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο Υποσταθμός ανύψωσης τάσης (20/150kV) βρίσκεται κοντά στον οικισμό Δοκό ΠΕ Ροδόπης και συνδέθηκε με το δίκτυο τον Οκτώβριο του 2018.

9. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο Υποσταθμός ανύψωσης τάσης (20/150kV) βρίσκεται στη Λιβαδειά Βοιωτίας και ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2006. αποτελείται από 3 (τρεις) μετασχηματιστές και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2007. Για τη σύνδεση του υποσταθμού με το δίκτυο κατασκευάστηκε μία νέα γραμμή υψηλής τάσης.

10. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 150 kWp βρίσκεται στη θέση «Διχάντακας» Δ. Φαρίδος Π.Ε. Λακωνίας.

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2011.

11. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 80 kWp βρίσκεται στη θέση «Πόρου Αλώνι» Δ. Γεροποτάμου Π.Ε. Ρεθύμνου.

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2010.

12. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 80 kWp βρίσκεται στη περιοχή της Ανώπολης Δ. Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2010.

13. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 80 kWp βρίσκεται στη θέση «Καβουσανά» Δ. Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2010.

14. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 80 kWp βρίσκεται στη θέση «Χαρουπίδι» στη περιοχή του Ζαρού Δ. Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2010.

15. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 80 kWp βρίσκεται στη θέση «Φτενούρα» στη περιοχή του Ζαρού Δ. Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2010.

16. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 6 MWp βρίσκεται στη θέση «Σκάλα» Δ. Σκάλας Π.Ε. Λακωνίας. Η ΚΤΙΣΤΩΡ κατασκεύασε τα έργα Πολιτικού Μηχανικού.

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του 2009.

17. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,99 MW, βρίσκεται στη θέση «Στοά» του Δ. Θηβαίων, Π. Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Μία (1) ανεμογεννήτρια Vestas V117 – 3,45 MW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2021.

18. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3 MW, βρίσκεται στη θέση «Ύψωμα» των Δ. Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, Π. Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Τρεις (3) ανεμογεννήτριες LeitWind 80 – 1 MW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2021.

19. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,4 MW, βρίσκεται στη θέση «Μάρκου Στρούγκα» των Δ. Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, Π. Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Δύο (2) ανεμογεννήτριες Vestas V100 – 2,2 MW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2018.

20. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,4 MW, βρίσκεται στη θέση «Λιθάρι» των Δ. Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, Π. Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Δύο (2) ανεμογεννήτριες Vestas V100 – 2,2 MW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2018.

21. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14 MW, βρίσκεται στη θέση «Καψάλα» των Δ. Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, Π. Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Επτά (7) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 2 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2018.

22. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5,4 MW, βρίσκεται στη θέση «Κούκος» των Δ. Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, Π. Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Τρεις (3) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 1,8 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2018.

23. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,7 MW, βρίσκεται στη θέση «Καλντερίμι» του Δ. Λιβαδιάς, Π. Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Μία (1) ανεμογεννήτρια Vestas V90 – 3 MW
 • Μία (1) ανεμογεννήτρια Vestas V90 – 1,8 MW
 • Μία (1) ανεμογεννήτρια Vestas V117 – 3,45 MW
 • Μία (1) ανεμογεννήτρια Vestas V112 – 3,45 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2017.

24. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,35 MW, βρίσκεται στη θέση «Ρόβας» του Δ. Κισσάμου, Π. Ε. Χανίων και αποτελείται από:

 • Έντεκα (11) ανεμογεννήτριες Vestas V52 – 850 kW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Νοέμβριο του 2005.

25. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 MW, βρίσκεται στη θέση «Δίδυμα» του Δ. Κρανιδίου, Π. Ε. Αργολίδας και αποτελείται από:

 • Δώδεκα (12) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 3 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2005.

26. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW, βρίσκεται στη θέση «Τρίκορφο» του Δ. Ευπαλίου, Π. Ε. Φωκίδας και αποτελείται από:

 • Δέκα (10) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 3 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2010.

27. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,9 MW βρίσκεται στη θέση «Λουπουνάρια», του Δ. Θηβαίων, Π.Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Δύο (2) ανεμογεννήτριες Vestas V126 – 3,45 MW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Δεκέμβριο του 2018.

28. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,9 MW, βρίσκεται στη θέση «Σπάρτα Κακόρεμα» του Δ. Θηβαίων, Π. Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Δύο (2) ανεμογεννήτριες Vestas V117 – 3,45 MW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2018.

29. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,9 MW, βρίσκεται στη θέση «Λουπουνάρια» του Δ. Ευρώτα, Π. Ε. Λακωνίας και αποτελείται από:

 • Δύο (2) ανεμογεννήτριες Vestas V126 – 3,45 MW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2019.

30. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13,8 MW βρίσκεται στη θέση «Μάνδρα», του Δ. Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης και αποτελείται από:

 • Τέσσερις (4) ανεμογεννήτριες Vestas V117 – 3,45 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Μάϊο του 2020.

31. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27,6 MW βρίσκεται στη θέση «Φλάμπουρο», του Δ. Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης και αποτελείται από:

 • Έξι (6) ανεμογεννήτριες Vestas V126 – 3,45 MW
 • Δύο (2) ανεμογεννήτριες Vestas V117 – 3,45 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Δεκέμβριο του 2018.

32. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 33,6 MW βρίσκεται στη θέση «Γκόριτσα», του Δ. Θηβαίων Βοιωτίας, Π.Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Επτά (7) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 1,8 MW
 • Έξι (6) ανεμογεννήτριες Vestas V117 – 3,45 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Νοέμβριο του 2017.

33. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 21 MW βρίσκεται στη θέση «Μπελεχέρι», του Δ. Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας και αποτελείται από:

 • Επτά (7) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 3 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2012.

34. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 24 MW βρίσκεται στη θέση «Λεύκες», του Δ. Νότιας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας και αποτελείται από:

 • Οκτώ (8) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 3 MW
 • Έξι (6) ανεμογεννήτριες Vestas V117 – 3,45 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Απρίλιο του 2015.

35. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 24 MW βρίσκεται στη θέση «Λεύκες», του Δ. Νότιας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας και αποτελείται από:

 • Τέσσερις (4) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 2,55 MW
 • Τρεις (3) ανεμογεννήτριες Vestas V52 – 850 kW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2007.

36. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 6,3 MW βρίσκεται στη θέση «Προφήτης Ηλίας-Παπούρα», του Δ. Κισσάμου, Π.Ε. Χανίων και αποτελείται από:

 • Επτά (7) ανεμογεννήτριες Enercon E44 – 900kW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2009.

37. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 18 MW βρίσκεται στη θέση «Σκοπιές», του Δ. Διστόμου, Π.Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Έξι (6) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 3 MW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2009.

38. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 30 MW βρίσκεται στη θέση «Ημεροβίγλι», των Δ. Αργοστολίου και Δ. Πηλαρέων Κεφαλλονιάς, Π.Ε. Ιονίων Νήσων και αποτελείται από:

 • Δέκα (10) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 3 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2007.

39. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 24 MW και η επέκτασή του 24 MW βρίσκεται στη θέση «Περδικοβούνι», του Δ. Λιβαδειάς, Π.Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:

 • Δεκαέξι (16) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 3 MW
 • Υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Ιούλιο του 2007.

40. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 30 MW και η επέκτασή του 8MW βρίσκεται στη θέση «Προφήτης Ηλίας», του Δ. Αχλαδόκαμπου, Π.Ε.Αργολίδας και αποτελείται από:

 • Δέκα (10) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 3 MW
 • Δύο (2) ανεμογεννήτριες Vestas V90 – 2 MW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2006.

41. Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκό Ι και ΙΙ

Οι αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 34,85 MW και 13,6MW αντίστοιχα βρίσκονται στη θέση «Παναχαϊκό Ι» και «Παναχαϊκό ΙΙ», των Δ.Ρίου, Δ. Ειρηναίου και Δ. Πατραίων, Π.Ε. Αχαίας και αποτελείται από:

 • Σαράντα μία (41) ανεμογεννήτριες Vestas V52 – 850kW
 • Δεκαέξι (16) ανεμογεννήτριες Gamesa G52 – 850kW
 • Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας
 • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2006.