Η εταιρεία

Η ΚΤΙΣΤΩΡ αποτελεί μια ισχυρή και διαρκώς εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με σημαντική δράση στον τομέα της ανάπτυξης και κατασκευής έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ιδιωτικών έργων καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα κατασκευών και υπηρεσιών μηχανικού. Η εταιρεία δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα της κατασκευής από το 1995 που ιδρύθηκε, διαθέτοντας πλέον πολυετή και σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην υλοποίηση κάθε έργου που αναλαμβάνει να υλοποιήσει. Με έμφαση στην αποτελεσματική οργανωτική της δομή επιτυγχάνει απρόσκοπτη παρουσία σε σημαντικούς τομείς επιχειρηματικής δράσης.

Η ΚΤΙΣΤΩΡ έχει ολοκληρώσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 36 Αιολικά Πάρκα και μεγάλο αριθμό Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος πάνω από 570MW καθώς και πλήθος κτιριακών και μη κτιριακών έργων. Διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία στην κατασκευή μεγάλων πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων (CAYO Resort) αλλά και σύγχρονων κατοικιών υψηλών απαιτήσεων.

Ιστορικό

Η ΚΤΙΣΤΩΡ ιδρύθηκε το 1995 και έκτοτε δραστηριοποιείται σε έργα Πολιτικού Μηχανικού ιδιωτικά και δημόσια καθώς και σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

1995
σήμερα

Στόχος / Όραμα

Στόχος της εταιρείας είναι η παράδοση έργων άρτιας κατασκευής και λειτουργίας στους τομείς που δραστηριοποιείται. Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς αφήνει το δικό της στίγμα ώστε να βελτιώνει συνεχώς την ανταγωνιστική θέση που κατέχει, διατηρώντας πάντα υψηλά πρότυπα ασφάλειας, καινοτομίας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Πιστοποιήσεις

Για την υψηλή ποιότητα των έργων, η εταιρεία διαθέτει:

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2021

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015

Διαπίστευση Εργαστηρίου Ανεμολογικών Μετρήσεων κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017