Η ΚΤΙΣΤΩΡ δραστηριοποιείται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το 2000.
Σήμερα η ΚΤΙΣΤΩΡ μπορεί να υποστηρίξει όλα τα στάδια ενός Ενεργειακού έργου.

KTISTOR Energy

Η ΚΤΙΣΤΩΡ αποτελεί μία ηγετική κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και μία από τις πιο έμπειρες στην Ευρώπη στον τομέα των Ενεργειακών έργων. Διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στην κατασκευή Αιολικών και Φωτοβολταϊκών πάρκων καθώς και άλλου είδους έργων ΑΠΕ, κατασκευάζοντας έργα Πολιτικού Μηχανικού και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα ενώ δραστηριοποιείται και στον τομέα του real estate.

Περισσότερα

Μελέτες

Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες για την άρτια κατασκευή παρακολουθώντας και υλοποιώντας όλα τις μελέτες για την αδειοδότηση και ανάπτυξη του έργου. Μέχρι σήμερα έχει υποβάλει αιτήσεις άδειας παραγωγής για έργα συνολικής ισχύος πάνω από 1500MW. Έχει εγκαταστήσει σε 100 και πλέον σημεία καταγραφικά και διαθέτει πιστοποιημένο εργαστήριο (ISO 17025) για τη συλλογή και επεξεργασία ανεμολογικών δεδομένων.